የሀሰት ዜናዎች አና ሳይበር ፕሮፖጋንዳ/በማህበራዊ ሚዲያዎች (ክፍል 2)

ተጽእኖ ፈጣሪ የሀሰት ዜናዎችና ሳይበር ፕሮፖጋንዳ የሚዘጋጁበትን ሂደት በቅደም ተከተል በዚህ በፊት በነበረዉ ፖስታችን የገለጽናቸዉን ግብአቶች በመጠቀም እንዴት ፕሮፓጋንዳ መፍጠር

Read more